Polski Deutsch English
Półtusze wieprzowe
Rodzaje produktów: półtusze wieprzowe oraz półtusze wieprzowe z macior
Wg wymagań klienta: cięcie
Oznakowanie: numer ubojowy, ostemplowanie wyłącznie tuszem brązowym
Załadunek: każda z półtusz zawieszona na oddzielnym haku (euro-haki)
Transport: specjalistyczne chłodnie (flota Ubojni), termin i miejsce dostawy ustalane indywidualnie
projekt: goldboy & ibero
Copyright by www.ubojniawalczak.pl / All rights reserved