Polski Deutsch English
Ćwierci wołowe
Rodzaje produktów: ćwierci wołowe z bydła młodego oraz ćwierci wołowe z bydła starego (badania laborato- ryjne na obecność BSE wykonujemy max. do 1 dnia od uboju)
Wg wymagań klienta: waga minimalna, klasa uformowania, cięcie, równomierna okrywa tłuszczowa, usunięcie przepony
Oznakowanie: w standardzie etykieta z nr ubojowym, datą uboju i nr kolczyka; pieczęć owalna z numerem zakładu, ostemplowanie wyłącznie tuszem brązowym
Załadunek: każda z ćwierci zawieszona na oddzielnym haku (euro-haki)
Transport: specjalistyczne chłodnie (flota Ubojni); termin i miejsce dostawy ustalane indywidualnie z klientem
projekt: goldboy & ibero
Copyright by www.ubojniawalczak.pl / All rights reserved